کمپین کنترل بیماری کرونا

358

هدف آگاه کردن مردم و اطلاع‌رسانی صحیح و فرهنگ سازی و کمک به پیشگیری از بیماری کرونا ویروس جدید می باشد. درصورت ابتلا هم کمک به درمان و حمایت از بیماران و افراد مشکوک به بیماری می باشد.ثبت نام داوطلبین همکاری

فرم ثبت نام داوطلبین همکاری در کمپین کنترل بیماری کرونا

پیگیری ثبت نام

مشاهده جزئیات پیگیری ثبت نام های قبلی در کمپین کرونا
از مجموع 22 رأی

فاقد نظر